دسترسی به آب و استفاده از بنادر برای هر کشوری ارزشمند است. داشتن 5000 کیلومتر نوار ساحلی در کشور از یک سو و نیاز به انجام مطالعات مهندسی مرتبط با سواحل در کشور از سوی دیگر دلایل محکمی برای ایجاد این قطعه در تاسیس شرکت است.   ما با دانش روز و نرم افزارهای بین المللی، پیچیدگی مطالعه پدیده دریایی را که لازمه طراحی سازه های دریایی است، تسهیل می کنیم و هم اکنون با داشتن تجربیات ده ها پروژه بزرگ بندری کشور، همچنان بیان جدی داریم. فعال بودن در پروژه های دریایی داخل و خارج از کشور.  

  • سازه های بنادر، موج شکن ها، اسکله ها، ...
  • طرح جامع برنامه ریزی و مدیریت بنادر
  • مطالعات هیدرودینامیک و هیدرولیک
  • سازه ها و تاسیسات خشکی
  • مدل‌سازی ریاضی امواج، رسوب‌گذاری، انتشار گرما و …
  • مطالعات ژئوتکنیک دریایی، احیای اراضی
  • مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی (ICZM)
  • ورودی و خروجی آب دریا
  • کشتی سازی و اسکله خشک

Featured Projects