از بدو تأسیس، ایجاد پتانسیل مناسب برای طراحی سازه های خاص صنعتی مانند سیلوها، کارخانجات سیمان، نیروگاه ها و غیره از اهداف شرکت بود. اکنون با سپری کردن موفق و پرافتخاربیش از 30 سال، ضمن تسلط کامل در این زمینه ها، با ورود به پروژه های معماری، بخشی پویا و حرفه ای برای انجام فعالیت های مهندسی پایه و تفصیلی و خدمات نظارت در زمینه های زیر فراهم شده است.

  • سیلوهای غلات فلزی و بتنی
  • مجتمع های اداری، مسکونی
  • کارخانجات سیمان
  • مجتمع های رفاهی، هتل ها، ورزشگاه ها، مراکز تفریحی
  • سازه های نیروگاه ها، برج های خنک کن فلزی وبتنی
  • مجتمع های تجاری بزرگ، مراکز خرید
  • راه و پل
  • مجتمع های فرهنگی مذهبی