overview-persian
بیش از 500 پروژه در ایران و خاورمیانه

مهندسی، مشاوره و مدیریت پروژه

خط مشی کیفیت

مدیریت و کارکنان مهندسین مشاور سازه پردازی ایران، به عنوان مجموعه ای خوشنام و معتبر در بین شرکت های مهندسی مشاور در زمینه های سواحل، بنادر و سازه های دریایی، سازه و معماری، آب و محیط زیست، انرژی و صنعت به کارفرمایان خود اطمینان میدهند که خدمات مهندسی و مدیریت پروژه ها در این مجموعه، با اجرای تدابیر زیر، با مطلوب ترین کیفیت به انجام میرسند:

  1. انجام تعهدات و ارائه خدمات مهندسی و مدیریت کارآمد و موثر، با رعایت الزامات کارفرما، بر اساس اخلاق حرفه ای و با اتکا بر تجارب و دانش اندوخته شرکت.
  2. متعهد به استاندارد ها و قوانین ملی و بین المللی و روش ها و دانش روز در زمینه های مدیریتی و مهندسی به منظور ارتقا کیفی ارائه خدمات.
  3. توسعه و ارتقا شایستگی منابع انسانی با به کارگیری روش های نوین مدیریتی و بستر سازی لازم جهت افزایش بهره وری همکاران و ارتقا ظرفیت های کاری و رضایت شغلی.
  4. ارتباطات موثر و شمارکت با شرکت های همکار داخلی و خارجی به منظور ایجاد هم افزایی و حضور فعالتر در بازارهای داخلی و خارجی.
  5. درک کامل نیاز ها و انتظارات طرف های ذینفع و رضایتمندی آنان در چارچوب استراتژی های سازمانی و پروژه ای.
  6. گسترش استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات و استفاده بهینه از زیرساخت ها.
  7. ایجاد و استقرار سیستم مدیریت پروژه در طول چرخه حیات پروژه ها در جهت بهبود موفقیت پروژه و دستیابی به اهداف سازمانی
  • مدیریت مهندسین مشاور سازه پردازی ایران با پشت گرمی به دانایی و توانایی همکاران ارزشمند خود، مصمم است تا با استقرار سیستم های مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO9001:2015 و سیستم مدیریت پروژه بر اساس استاندارد راهنمای ISO21500:2012 جهت ارتقا کیفی ارائه خدمات مهندسی و مدیریت پروژه ها با نگاه به اصل بهبود مستمر و با در نظر گرفتن ریسک ها و فرصت ها، به اهداف عالیه خود و اهداف کلان پروژه ها دست یابد.

مدیر عامل

مسعود زرین قلم

سپتامبر 2019

QM-QP-01

Rev:06