overview-persian
مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور سازه پردازی ایران

مسعود زرین قلم

پیام مدیرعامل

احساس مسئولیت، تعهد و اخلاق حرفه ای، اساس پیشرفت ما در طی بیش از ۳۰ سال فعالیت از زمان تاسیس در سال ۱۳۶۸بوده است.

رشد سریع ما در طول سالیان متمادی مؤید این موضوع بوده و بیانگر رضایت کارفرمایان و توجه به نیازها و علاقه آنها به خدمات ما است.

برای پاسخگویی به نیاز کارفرمایان هم از نظر داخلی و سازمانی و هم از منظر خدمات مهندسی توسعه را مد نظر قرار داده ایم. بسته به زمان، با تغییرات مناسب  در ساختار مدیریتی شرکت، استقلال در اختیار بخش های حرفه ای همگام با پروژه و نیاز کارفرمایان به ارائه خدمات جدید قرار گرفته است .

توسعه، یک فرآیند دائمی در شرکت ما است و ما با کارفرمایان، شرکای محلی و بین المللی و جوامع خود به رشد خود ادامه خواهیم داد. ما قصد داریم حضور خود را در کشورهای دیگر افزایش دهیم. ما با داشتن بهترین مهارت های مهندسی، دانش فنی پیشرفته، کارکنان توانمند، نگرش مثبت و اشتیاق به پذیرش چالش ها، تلاش خود را در جهت کسب رضایت بیشتر کارفرمایان خود هدایت خواهیم کرد و با وجود همه افتخارات، برای آینده ای بهتر تلاش خواهیم کرد.

مسعود زرین قلم

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره