کسب سال ها تجربه در پروژه های نفت، گاز، پتروشیمی و صنعتی و اجرای موفق چندین پروژه بزرگ در این زمینه ها، واحدی قدرتمند را ایجاد کرده است که با داشتن تمامی رشته های تخصصی مورد نیاز، می تواند انواع خدمات مدیریتی و مهندسی را ارائه دهد. در این بخش با بهره گیری از کارشناسان حرفه ای خود خدمات مهندسی، مدیریت، تدارکات و همکاری با سایر شرکت ها را برای انجام پروژه های EPC در زمینه های زیر ارائه می کنیم.

  • پالایشگاه های نفت و گاز
  • مجتمع های پتروشیمی
  • خطوط لوله نفت و گاز
  • مخازن ذخیره
  • مجتمع های مس، آلومینیوم و فولاد
  • یوتیلیتی و آفسایت