overview-persian
بیش از 600 پروژه در ایران و خاورمیانه

مهندسی، مشاوره و مدیریت پروژه

سازه پردازی ایران در یک نگاه

شرکت مهندسین مشاور سازه پردازی ایران، یکی از پیشروترین و معتبرترین شرکت های مهندسی و مدیریت پروژه در ایران، در تمامی دوران فعالیت خود از بدو تاسیس در سال 1368 همواره بر آن بوه است تا با تکیه بر دانش فنی پیشرفته، بهره از کارکنان مستعد، نگرش مثبت به آینده و اشتیاق به چالش، درحال توسعه مداوم باشد.

در این راه سعی شده تا حس مسئولیت پذیری در برابر همکاران و کارفرمایان، درک واقعیت ها و احترام به دیگران را  همواره در ذهن خود داشته و اکنون با بیش از 600 پروژه اتمام یافته در داخل و خارج کشور مانند نروژ، عمان، بنگلادش، سوریه و عراق، در حوزه های زیر همچنان به توسعه بیاندیشد.

  • انرژی و صنعت
  • سواحل، بنادر و سازه های دریایی
  • آب و محیط زیست
  • سازه و معماری
  • ژئوفیزیک، ژئوتکنیک و معدن
  • هیدروگرافی، فتوگرامتری و نقشه برداری از زمین